Toán Lớp 6: một căn phòng hình chữ nhật, chiều dài bằng 8m, chiều rộng bằng 5m cô hoa định lát gạch hình vuông cạnh 40cm để lát nền hãy tính số viê

By Mai Lan

Toán Lớp 6: một căn phòng hình chữ nhật, chiều dài bằng 8m, chiều rộng bằng 5m cô hoa định lát gạch hình vuông cạnh 40cm để lát nền hãy tính số viên gạch cần lát

0 bình luận về “Toán Lớp 6: một căn phòng hình chữ nhật, chiều dài bằng 8m, chiều rộng bằng 5m cô hoa định lát gạch hình vuông cạnh 40cm để lát nền hãy tính số viê”

 1. Bài giải:
  Diện tích căn phòng hình chữ nhật là:
  8 xx 5 = 40 (m^{2})
  Diện tích viên gạch hình vuông là:
  40 xx 40 = 1600 (cm^{2}) = 0,16 m^{2}
  Số viên gạch cần lát là:
  40 : 0,16 = 250 (viên gạch)
  Đáp số : 250 viên gạch

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích căn phòng là:
  8.5=40 (m^2)
  Đổi 40cm=0,4 m
  Diện tích một viên gạch là:
  0,4 . 0,4=0,16 (m^2)
  Số viên gạch cần dùng là:
  40 : 0,16=250 (viên)
  Đáp số: 250 viên gạch

  Trả lời

Viết một bình luận