Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8cm và diện tích bằng 160m vuông. a)Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó? b) Người ta dự đị

Toán Lớp 6: Mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8cm và diện tích bằng 160m vuông.
a)Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó?
b) Người ta dự định trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một cây, khoảng cách giữa hai cây là 4m. Tính số cây cần để trồng?

Comments ( 1 )

 1. $\text{# Gửi}$
         $\text{Lời giải }$
    $\text{Đổi 8cm = 0,08 m}$
  Chiều dài mảnh đất HCN đó là :
        $\text{160:0,08=2000(cm)}$
  a, Chu vi mảnh vườn HCN đó là :
        $\text{(2000+0,08)x2=4000,16(cm)}$
  b, Số cây cần để trồng là :
        $\text{4000,16 : 4= 1000(cây)}$ ( Do 1000,04 xấp xỉ 1000 nên là 1000 cây )
                        $\text{Đáp số : a, 4000,16cm, b, 1000 cây}$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên