Toán Lớp 8: Câu 4: Vật chuyển động trên đoạn đường dài 5km trong thời gian 15 phút. Vận tốc trung bình của vật là: A. 75 m/s B. 20

Toán Lớp 8: Câu 4: Vật chuyển động trên đoạn đường dài 5km trong thời gian 15 phút. Vận tốc trung bình của vật là: A. 75 m/s B. 20 km/h C. 75 km/h D. 20 m/s
Và giải thích

TRẢ LỜI

Viết một bình luận