Toán Lớp 6: Lớp 6a4 gồm 15 học sinh giỏi, 20 học sinh khá và 10 học sinh trung bình. Hỏi có thể chia nhiều nhất bao nhiêu tổ trong đó số học sinh g

Toán Lớp 6: Lớp 6a4 gồm 15 học sinh giỏi, 20 học sinh khá và 10 học sinh trung bình.
Hỏi có thể chia nhiều nhất bao nhiêu tổ trong đó số học sinh giỏi khá trung bình mỗi tổ bằng nhau. Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu học sinh giỏi bao nhiêu học sinh khá bao nhiêu học sinh trung bình?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để có thể chia nhiều nhất số tổ trong đó số học sinh giỏi khá trung bình mỗi tổ bằng nhau thì số tổ cần tìm là Ư CLN(10 ; 15 ; 20)
  Ta có
  10 = 2 . 5
  15 = 3 . 5
  20 = 2^2 . 5
  -> Ư CLN(10 ; 15 ; 20) = 5
  Vậy có thể chia được nhiều nhất 5 tổ 
  Khi đó mỗi tổ có : 15 : 5 = 3 (học sinh giỏi)
  Khi đó mỗi tổ có : 20 : 5 = 4 (học sinh khá)
  Khi đó mỗi tổ có : 10 : 5 = 2 (học sinh trung bình)

  Trả lời

Viết một bình luận