Toán Lớp 6: Khi nhân một số thập phân với 39, một học sinh đã đặt nhầm các tích riêng thẳng cột nên tìm ra kết quả là 259,2. Tích đúng là

Toán Lớp 6: Khi nhân một số thập phân với 39, một học sinh đã đặt nhầm các tích riêng thẳng cột nên tìm ra kết quả là 259,2. Tích đúng là

TRẢ LỜI

 1. Vì khi nhân một số thập phân với 39, một học sinh đã đặt nhầm các tích riêng thẳng cột nên tìm ra kết quả là 259,2.
      ⇒ Vậy thừa số thứ nhất tăng lên số lần là :
                       3 + 9 = 12 ( lần )
                            Số đó là :
                     259,2 : 12 = 21,6
                         Tích đúng là :
                     21,6 × 39 = 842,4
                                     Đáp số : 842,4
  vote + trl hay nhất giúp mình nha

  Trả lời

Viết một bình luận