Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Hai đội xe vận tải chở xi măng từ kho ra công trường.Đội I có 8 xe mỗi xe chở được 12 tấn.Đội II có 12 xe mỗi xe chở 16 tấn.Trong kho

Toán Lớp 6: Hai đội xe vận tải chở xi măng từ kho ra công trường.Đội I có 8 xe mỗi xe chở được 12 tấn.Đội II có 12 xe mỗi xe chở 16 tấn.Trong kho có 1536 tấn xi măng.Hỏi nếu mỗi đội chở một nửa số xi măng thì sau bao nhiêu chuyến hai đội chở hết hàng(một lần cả đội chở hàng là một chuyến)

Comments ( 1 )

 1. Nếu để mỗi đội chở một nửa số xi măng thì mỗi đội cần chở số tấn là :
        1536:2=768 ( tấn )
  Cả 8 xe đội I chở được số xi măng là :
       8.12=96 ( tấn )
  Vậy đội I phải chở tất cả số chuyến là :
         768:96=8 ( chuyến )
  Cả 12 xe đội II chở được số xi măng là :
       12.16=192 ( tấn )
  Đội II phải chở tất cả số chuyến là :
        768:192=4 ( tấn )
  Vậy cả 2 đội chở hết tất cả số chuyến là :
         8+4=12 ( chuyến )
              \text{Đáp số : 12 chuyến}
  \text{@Nhi}
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhi