Toán Lớp 2: với ba số 315,40,355 và các dấu+,-,=,em hãy lập các phép tính đúng

Toán Lớp 2: với ba số 315,40,355 và các dấu+,-,=,em hãy lập các phép tính đúng

TRẢ LỜI

Viết một bình luận