Toán Lớp 6: Giúp mình vs Tìm số tự nhiên n sao cho 3n +1 chia hết cho n2

Toán Lớp 6: Giúp mình vs
Tìm số tự nhiên n sao cho 3n +1 chia hết cho n2

TRẢ LỜI

 1. Ta có:
  3.n+1 chia hết cho n.2
  2.n+n+1 chia hết cho n.2
  n+1 chia hết cho n.2
  n+1 chia hết cho n+n                           #Tr11112009           anhsangsoiduong.vn
  1 chia hết cho n                                    Chúc bn học tốt
  n=±1                                                     Xin trlhn nha  

  Trả lời

Viết một bình luận