Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Chữ số 7 trong số thập phân 8,972 có giá trị là

Toán Lớp 5: Chữ số 7 trong số thập phân 8,972 có giá trị là

Comments ( 2 )

 1. Chữ số 7 trong số thập phân 8,729 là giá trị hàng chục chữ số 2 hàng đơn vị chữ số 9 hàng trăm
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có chữ số 7 cách số nhỏ nhất hàng nguyên là 2 số
  Vậy chữ số 7 có giá trị là 0,07 hay 7/100

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Melanie