Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Giúp mình với ạ! Đang cần gấp so sánh các cặp số sau: -6 và 5 ; 3 và -10; -5 và 0; -2020 và -2021; 32. (-25)

Toán Lớp 6: Giúp mình với ạ!
Đang cần gấp
so sánh các cặp số sau:
-6 và 5 ; 3 và -10; -5 và 0; -2020 và -2021; 32. (-25)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  -6 < 5
  3 > -10
  -5 < 0
  -2020 > -2021
  32 > -25
   

 2. Giải đáp:
  $\begin{array}{l} -6 <5 \\ 3 > -10 \\ -5 < 0 \\ -2020 > -2021 \\ 32 > -25 \end{array}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l} -6 <5 \\ 3 > -10 \\ -5 < 0 \\ -2020 > -2021 \\ 32 > -25 \end{array}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh