Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam gác ABC , điểm M thuộc cạnh BC. Đường thẳng đi qua M và song song với AB cắt AC tại D. Đường thẳng đi qua M và song song với AC

Toán Lớp 7: Cho tam gác ABC , điểm M thuộc cạnh BC. Đường thẳng đi qua M và song song với AB cắt AC tại D. Đường thẳng đi qua M và song song với AC cắt AB tại E. Gọi I là trung điểm của DE. Chứng minh :a)AD = ME b)Ba điểm A, I, M thẳng hàng. (LƯU Ý: VẼ HÌNH)
KHÔNG SAO CHÉP MẠNG

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:)
  #Kaito kid
  a,
  Xét ΔAED và ΔMED có:
  hat{AED}=hat{MDE}(sole)
  hat{ADE}=hat{MED}(sole)
  ED chung
  ⇒ΔAED=ΔMED(g.c.g)
  ⇒AD=ME
  b,Hướng dẫn
  Bước 1:C/M ΔEAM=ΔDAM(c.c.c)⇒ME=MD;AE=AD
  Bước 2:C/M ΔMIE=ΔMID(c.c.c)⇒MI⊥ED(1)
  Bước 3:C/M ΔAIE=ΔAID(c.c.c)⇒AI⊥ED(2)
  Từ (1) và (2)⇒Ba điểm A, I, M thẳng hàng.

   

  toan-lop-7-cho-tam-gac-abc-diem-m-thuoc-canh-bc-duong-thang-di-qua-m-va-song-song-voi-ab-cat-ac

 2. a) Xét ΔAMD và ΔMAE, ta có:
  $\widehat{AMD}$ = $\widehat{MAE}$ ( hai góc so le trong, MD // AD )
  AM là cạnh chung
  $\widehat{EMA}$ = $\widehat{DAM}$ (hai góc so le trong, ME // AC )
  Do đó ΔAMD = ΔMAE (g.c.g)
  ⇒ ME = AD ( hai cạnh tương ứng )
  b) Xét ΔEIM và ΔDIA, ta có:
  EI = ID (gt)
  $\widehat{IEM}$ = $\widehat{IDA}$ ( hai góc so le trong, ME // AC )
  EM = AD ( chứng minh trên )
  Do đó ΔEIM = ΔDIA (c.g.c)
  ⇒ $\widehat{EIM}$ = $\widehat{DIA}$ (hai góc tương ứng )
  Mà $\widehat{DIA}$ + $\widehat{MID}$ = $180^{0}$ 
  ⇒ $\widehat{DIA}$ + $\widehat{MID}$ = $180^{0}$
  ⇒A,I,M thẳng hàng
  #Nocopy

  toan-lop-7-cho-tam-gac-abc-diem-m-thuoc-canh-bc-duong-thang-di-qua-m-va-song-song-voi-ab-cat-ac

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Lan