Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Giúp mik bài này với Một ngày tại thủ đô Paris (Pháp) có nhiệt độ là -50C. Theo dự báo thời tiết ngày hôm sau tăng thêm 30C. a) Hỏi nhi

Toán Lớp 6: Giúp mik bài này với
Một ngày tại thủ đô Paris (Pháp) có nhiệt độ là -50C. Theo dự báo thời tiết ngày hôm sau tăng thêm 30C.
a) Hỏi nhiệt độ dự báo của ngày hôm sau sẽ là bao nhiêu ?
b) Thực tế, nhiệt độ ngày hôm sau lại tăng thêm 80C. Hỏi nhiệt độ thực tế ngày hôm sau là bao nhiêu độ ?

Comments ( 2 )

 1. a) Nhiệt dự báo của ngày hôm nay là:
  -50+30= -20^o(C)
  b) Nhiệt độ thực tế của ngày hôm sau là:
  -50+80= 30^o(C)
  Đáp số:….
  #namOvO

 2. a)Nhiệt độ dự báo của ngày hôm sau sẽ là :
  -50^o C +30^o C=-20^o C     
  b)Nhiệt độ thực tế ngày hôm sau có số ^o C là :
  -50^o C +80^o C=30^ o C  

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai Lan