Toán Lớp 6: Giúp mik bài này với Một ngày tại thủ đô Paris (Pháp) có nhiệt độ là -50C. Theo dự báo thời tiết ngày hôm sau tăng thêm 30C. a) Hỏi nhi

Toán Lớp 6: Giúp mik bài này với
Một ngày tại thủ đô Paris (Pháp) có nhiệt độ là -50C. Theo dự báo thời tiết ngày hôm sau tăng thêm 30C.
a) Hỏi nhiệt độ dự báo của ngày hôm sau sẽ là bao nhiêu ?
b) Thực tế, nhiệt độ ngày hôm sau lại tăng thêm 80C. Hỏi nhiệt độ thực tế ngày hôm sau là bao nhiêu độ ?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Giúp mik bài này với Một ngày tại thủ đô Paris (Pháp) có nhiệt độ là -50C. Theo dự báo thời tiết ngày hôm sau tăng thêm 30C. a) Hỏi nhi”

Viết một bình luận