Toán Lớp 6: Giải giúp em vs ạ a)3ⁿ⁺¹:9=27 b)3²×3ⁿ=3⁷ c)2²ⁿ⁻³=2×4³ d)6ⁿ⁺¹=6¹⁸:6 e)3ⁿ⁺⁴×3²ⁿ:81=27⁶

Toán Lớp 6: Giải giúp em vs ạ
a)3ⁿ⁺¹:9=27
b)3²×3ⁿ=3⁷
c)2²ⁿ⁻³=2×4³
d)6ⁿ⁺¹=6¹⁸:6
e)3ⁿ⁺⁴×3²ⁿ:81=27⁶

TRẢ LỜI

 1. a) 3^(n+1):9=27
  => 3^(n+1):3^2=3^3
  => 3^(n+1-2)=3^3
  => n-1=3
  => n = 3+1=4
  Vậy n=4
   
  b) 3^2*3^n=3^7
  => 2+n=7
  => n = 7-2=5
  Vậy n=5
   
  c) 2^(2n-3)=2*4^3
  => 2^(2n-3)=2*(2^2)^3
  => 2^(2n-3)=2*2^(2*3)
  => 2^(2n-3)=2*2^6
  => 2^(2n-3)=2^7
  => 2n-3=7
  => 2n=7+3
  => 2n=10
  => n=5
  Vậy n=5
   
  d) 6^(n+1)=6^18:6
  =>6^(n+1)=6^(18-1)
  =>6^(n+1)=6^17
  => n+1=17
  => n=17-1=16
  Vậy n=16
   
  e) 3^(n+4)*3^(2n):81=27^6
  => 3^(n+4+2n):3^4=(3^3)^6
  => 3^(3n+4-4)=3^(6*3)
  => 3^(3n)=3^(18)
  => 3n=18
  => n=6
  Vậy n=6

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  3^(n+1):9=27
  =>3^(n+1):3^2=3^3
  =>3^(n+1)=3^3. 3^2
  =>3^(n+1)=3^5
  =>n+1=5
  =>n=5-1
  =>n=4
  b)
  3^2. 3^n=3^7
  =>3^n=3^7:3^2
  =>3^n=3^5
  =>n=5
  c)
  2^(2n-3)=2.4^3
  =>2^(2n):2^3=2.(2^2)^3
  =>2^(2n)=2.2^6. 2^3
  =>2^(2n)=2^10
  =>2n=10
  =>n=10:2
  =>n=5
  d)
  6^(n+1)=6^18:6
  =>6^n. 6=6^17
  =>6^n=6^17:6
  =>6^n=6^16
  =>n=16
  e)
  3^(n+4). 3^(2n):81=27^6
  =>3^(n+4). 3^(2n):3^4=(3^3)^6
  =>3^(n+4+2n)=3^18. 3^4
  =>3^(3n+4)=3^22
  =>3n+4=22
  =>3n=22-4
  =>3n=18
  =>n=18:3
  =>n=6

  Trả lời

Viết một bình luận