Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: giải gấp giúp em Câu 6:Một người bán trái cây, ngày thứ nhất lỗ 50 nghìn đồng, ngày thứ hai lãi 200 nghìn đồng. Hỏi trong hai ngày, ngư

Toán Lớp 6: giải gấp giúp em
Câu 6:Một người bán trái cây, ngày thứ nhất lỗ 50 nghìn đồng, ngày thứ hai lãi 200 nghìn đồng. Hỏi trong hai ngày, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?
A. Lãi 150 nghìn đồng B. Lỗ 150 nghìn đồng
C. Lãi 250 nghìn đồng D. Lỗ 250 nghìn đồng
Câu 7: Cho hình vuông có độ dài cạnh là 3 cm. Diện tích hình vuông đó bằng:
A. 6 cm2 B. 9 cm2 C. 12 cm2 D. 15 cm2

Comments ( 2 )

 1. Câu 6: → A.Lãi 150 nghìn đồng.
  Để tìm được người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền thì ta có phép tính như sau:
  (-50)+200=150(nghìn).
  Vậy người đó lãi 150 nghìn.
  Câu 7: →B.9cm².
  ↔ Công thức tính S hình vuông: a×a (S=diện tích,a=cạnh hình vuông)
  Diện tích hình vuông đó là:
  3×3=9(cm²).
  ___________chúc bạn học tốt__________
  xin hay nhất nhé ~~~
   

 2. Giải đáp:
   6A
  7 B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   🙂

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )