Toán Lớp 6: giải gấp giúp em Câu 6:Một người bán trái cây, ngày thứ nhất lỗ 50 nghìn đồng, ngày thứ hai lãi 200 nghìn đồng. Hỏi trong hai ngày, ngư

By Ngọc Ðàn

Toán Lớp 6: giải gấp giúp em
Câu 6:Một người bán trái cây, ngày thứ nhất lỗ 50 nghìn đồng, ngày thứ hai lãi 200 nghìn đồng. Hỏi trong hai ngày, người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?
A. Lãi 150 nghìn đồng B. Lỗ 150 nghìn đồng
C. Lãi 250 nghìn đồng D. Lỗ 250 nghìn đồng
Câu 7: Cho hình vuông có độ dài cạnh là 3 cm. Diện tích hình vuông đó bằng:
A. 6 cm2 B. 9 cm2 C. 12 cm2 D. 15 cm2

0 bình luận về “Toán Lớp 6: giải gấp giúp em Câu 6:Một người bán trái cây, ngày thứ nhất lỗ 50 nghìn đồng, ngày thứ hai lãi 200 nghìn đồng. Hỏi trong hai ngày, ngư”

 1. Câu 6: → A.Lãi 150 nghìn đồng.
  Để tìm được người đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền thì ta có phép tính như sau:
  (-50)+200=150(nghìn).
  Vậy người đó lãi 150 nghìn.
  Câu 7: →B.9cm².
  ↔ Công thức tính S hình vuông: a×a (S=diện tích,a=cạnh hình vuông)
  Diện tích hình vuông đó là:
  3×3=9(cm²).
  ___________chúc bạn học tốt__________
  xin hay nhất nhé ~~~
   

  Trả lời

Viết một bình luận