Toán Lớp 3: Một con bò người ta làm thịt được 1/8 còn một phần con lại người ta bỏ vô tủ lạnh . Hỏi cái phần bỏ vô tủ lạnh là bao nhiêu? =)) (toán

By Bảo Anh

Toán Lớp 3: Một con bò người ta làm thịt được 1/8 còn một phần con lại người ta bỏ vô tủ lạnh . Hỏi cái phần bỏ vô tủ lạnh là bao nhiêu? =)) (toán 2 phép tính)

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Một con bò người ta làm thịt được 1/8 còn một phần con lại người ta bỏ vô tủ lạnh . Hỏi cái phần bỏ vô tủ lạnh là bao nhiêu? =)) (toán”

  1. \text{Giải đáp và giải thích các bước giải:}
    \text{Phần thịt bò được bỏ vào tủ lạnh là:}
             $\text{1 – $\frac{1}{8}$ = $\frac{7}{8}$ (phần)}$
                     \text{Đáp số: \frac{7}{8} phần}

    Trả lời

Viết một bình luận