Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Một con bò người ta làm thịt được 1/8 còn một phần con lại người ta bỏ vô tủ lạnh . Hỏi cái phần bỏ vô tủ lạnh là bao nhiêu? =)) (toán

Toán Lớp 3: Một con bò người ta làm thịt được 1/8 còn một phần con lại người ta bỏ vô tủ lạnh . Hỏi cái phần bỏ vô tủ lạnh là bao nhiêu? =)) (toán 2 phép tính)

Comments ( 2 )

 1. \text{Giải đáp và giải thích các bước giải:}
  \text{Phần thịt bò được bỏ vào tủ lạnh là:}
           $\text{1 – $\frac{1}{8}$ = $\frac{7}{8}$ (phần)}$
                   \text{Đáp số: \frac{7}{8} phần}

 2. Vì con bò là 1 đơn vị nên cả con bò là 1. 
  Người ta bỏ vô tủ lạnh là:
  1-1/8= 7/8.(phần)
  Vậy đã bỏ vô 7/8 phần.
  Chỉ cần làm 1 phép tính thôi nha bạn
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bảo Anh