Toán Lớp 6: f, (3x – 5)^3=(3x – 5)^2 Đây nx nhé đề bài là tìm x nha

By Kiều Nguyệt

Toán Lớp 6: f, (3x – 5)^3=(3x – 5)^2
Đây nx nhé đề bài là tìm x nha

0 bình luận về “Toán Lớp 6: f, (3x – 5)^3=(3x – 5)^2 Đây nx nhé đề bài là tìm x nha”

 1. Giải đáp:
   f, (3x – 5)^3 = (3x – 5)^2
  ⇒ (3x – 5)^3 – (3x  – 5)^2 = 0
  (3x – 5)^2 . (3x – 5 – 1) = 0
  (3x – 5)^2 . (3x – 6) = 0
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}(3x – 5)^2 = 0\\3x – 6 = 0\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}3x – 5 = 0\\3x = 6\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x =\frac{5}{3}\\x = 2\end{array} \right.\) 
  Vậy x \in {5/3 ; 2}
   

  Trả lời

Viết một bình luận