Toán Lớp 6: e, (2x – 1)^6=(2x – 1)^8 Giúp mik nha

By Dương

Toán Lớp 6: e, (2x – 1)^6=(2x – 1)^8
Giúp mik nha

0 bình luận về “Toán Lớp 6: e, (2x – 1)^6=(2x – 1)^8 Giúp mik nha”

 1. (2x-1)^6=(2x-1)^8
  <=>(2x-1)^8-(2x-1)^6=0
  <=>(2x-1)^6[(2x-1)^2-1]=0
  <=>2x(2x-1)^6(2x-2)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}2x=0\\2x-1=0\\2x-2=0\end{array} \right.\)<=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=\dfrac12\\x=1\end{array} \right.\) 
  Vậy PT có tập nghiệm S={0;1/2;1} 

  Trả lời

Viết một bình luận