Toán Lớp 9: A= √3.( 2√27- √75 + 3/2√12) B=( x-3√x) /( √x-3) + ( x+ 4√x +4)/ ( √x+2) a) rút gọn A,B b) Tìm x để 4A=B c) Tìm x để B

By Cẩm Thúy

Toán Lớp 9: A= √3.( 2√27- √75 + 3/2√12)
B=( x-3√x) /( √x-3) + ( x+ 4√x +4)/ ( √x+2)
a) rút gọn A,B
b) Tìm x để 4A=B
c) Tìm x để B ≤ 0

0 bình luận về “Toán Lớp 9: A= √3.( 2√27- √75 + 3/2√12) B=( x-3√x) /( √x-3) + ( x+ 4√x +4)/ ( √x+2) a) rút gọn A,B b) Tìm x để 4A=B c) Tìm x để B”

Viết một bình luận