Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Đây ạ các anh chị làm giúp em vs ạ tìm x biết a)- 3 < X < 2 , X thuộc Z b) -12 < x < hoặc bằng -10 , X thuộc Z

Toán Lớp 6: Đây ạ các anh chị làm giúp em vs ạ
tìm x biết
a)- 3 < X < 2 , X thuộc Z b) -12 < x < hoặc bằng -10 , X thuộc Z

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+giải thích các bước giải:
  a) x thuộc {-2;-1;0;1}
  b)x thuộc{ -11;-10}
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) -3 < x < 2 ; x ∈ Z
   a) x ∈ {-2 ; -1 ; 0 ; 1}
  b) -12 < x ≤ -10 , x ∈ Z
  ⇒ b) x ∈ {-11 ; -10}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )