Toán Lớp 6: chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n phân số sau tối giản 16n+3/12n?2

Toán Lớp 6: chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n phân số sau tối giản 16n+3/12n?2

0 bình luận về “Toán Lớp 6: chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n phân số sau tối giản 16n+3/12n?2”

 1. Gọi d = ƯCLNNNN(16n + 3 , 12n + 2)  (d > 0)
  Ta có:
  16n + 3 \vdots d
  -> 48n + 9 \vdots d
  12n + 2 \vdots d
  -> 48n + 8 \vdots d
  => (48n + 9) – (48n + 8) \vdots d
  => 9 – 8 \vdots d
  => 1 \vdots d
  => d ∈ Ư(1)
  => d ∈ {1 ; -1}
  Mà d > 0
  => d = 1
  => Phân số (16n + 3)/(12n + 2) tối giản

Viết một bình luận