Toán Lớp 6: Cho A= 2n+3 trên n Tìm n để A là 1 số nguyên

Toán Lớp 6: Cho A= 2n+3 trên n
Tìm n để A là 1 số nguyên

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Cho A= 2n+3 trên n Tìm n để A là 1 số nguyên”

Viết một bình luận