Toán Lớp 6: chứng minh rằng tích của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2

Toán Lớp 6: chứng minh rằng tích của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2

TRẢ LỜI

  1. Trong một tích, nếu có một thừa số chia hết cho 2 thì tích đó chia hết cho 2
    Số chia hết cho 2 là một số chẵn
    Mà trong 3 số tự nhiên liên tiếp đó, chắc chắn phải có ít nhất một số chẵn
    Nên tích của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2

    Trả lời

Viết một bình luận