Toán Lớp 6: Cho `A` `=` `1` `+` `2` `+` `2^2` `+` `2^3` `+` `…` + `2^2021` Không tính tổng `A`, hãy chứng tỏ `A` chia hết cho `3`.

Toán Lớp 6: Cho A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^2021
Không tính tổng A, hãy chứng tỏ A chia hết cho 3.

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Ta có: A=1+2+2^2+………+2^2021
  => A=(1+2)+(2^2+2^3)+………+(2^2020+2^2021)
  => A=3+2^2.(1+2)+……..+2^2020 . (1+2)
  => A=3.(1+2^2+……..+2^2020) vdots 3
  => A vdots 3 (đpcm)

  Trả lời

Viết một bình luận