Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: 1) Đặt tính rồi tính: 32689 : 97 48179 : 65 28437 : 84 64548 : 76 16809 : 47

Toán Lớp 4: 1) Đặt tính rồi tính:
32689 : 97 48179 : 65 28437 : 84
64548 : 76 16809 : 47 24523 : 55
2) Một phân xưởng sản xuất da giầy có 45 công nhân. Trong tháng một phân xưởng đó làm được 1608 sản phẩm, tháng hai là được 1696 sản phẩm, tháng ba là được 1871 sản phẩm. Hỏi trong cả ba tháng đó trung bình một công nhân làm được bao nhiêu sản phẩm?
3) Một trường học nhận được 215 hộp bút chì màu, mỗi hộp có 24 bút chì. Trường đó chia đều số bút chì màu cho 86 lớp một. Hỏi mỗi lớp nhận được bao nhiêu bút chì màu?
4) Tính nhanh:
2424 : 8 : 3
( 360 x 25 ) : 24
Mn giúp mik nhé, mik cảm ơn !

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  2) 
                                                       Giải
  Tổng số sản phẩm mọi người làm trong 3 tháng là:
         1608+1696+1871= 5175 (sản phẩm)
  Cả 3 tháng đó trung bình mỗi người làm được là:
         5175:45= 115 (sản phẩm)
                         Đáp số: 115 sản phẩm.

  3)

                                                        Giải
  Có số bút chì màu là:
            215×24= 5160 (chiếc)
  Mỗi lớp được số bút chì màu là:
            5160:86= 60 (chiếc)
                          Đáp số: 60 chiếc

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )