Toán Lớp 6: Chứng minh rằng abc – cba chia hết cho 11 (a>c)

Toán Lớp 6: Chứng minh rằng abc – cba chia hết cho 11 (a>c)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Chứng minh rằng abc – cba chia hết cho 11 (a>c)”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Ta có: \overline{abc} – \overline{cba}
  = ( 100a + 10b + c ) – ( 100c + 10b +a )
  = ( 100a – a ) + ( 10b – 10b ) + ( c – 100c )
  = 99a – 99c
  = 99 . ( a – c ) vdots 11 ( Vì 99 vdots 11 )
  -Hay \overline{abc} – \overline{cba} vdots 11 (đpcm)

Viết một bình luận