Toán Lớp 7: Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? ( Giả sử năng suất của mỗi cô

Toán Lớp 7: Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? ( Giả sử năng suất của mỗi công nhân là như nhau)
Cấm spam mạng

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? ( Giả sử năng suất của mỗi cô”

 1.  
  35 công nhân xây hết 168 ngày
  28 công nhân xây hết x ngày
  Vì năng suất làm việc của mỗi người là như nhau nên số công nhân và số ngày xây xong ngôi nhà là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Gọi số ngày do 28 công nhân xây xong ngôi nhà là x, khi đó theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có: 
  3528=x168 =>x=35.16828 =210(ngày)
   

 2. Gọi x là số ngày mà 28 công nhân xây ngôi nhà đó.
  Vì năng suất của mỗi công nhân là như nhau nên đây là hai đại lượng tỉ lệ nghịch
  ⇒ $\frac{35}{28}$ = $\frac{x}{168}$ ⇒ $x$ = $\frac{35 . 168}{28}$ = $210$  
  Vậy 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết $210$  ngày.
  $#@su$
  N/L: ủa spam mạng là sao?
  xin hay nhất vì mk đang cày cho team

Viết một bình luận