Toán Lớp 5: Bài 8. Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 8 giờ. Dọc đường ô tô nghỉ mất 20 phút. Tính vận tốc của ô tố biết AB dài 56km B

Toán Lớp 5: Bài 8. Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 8 giờ. Dọc đường ô tô nghỉ mất 20 phút. Tính vận tốc của ô tố biết AB dài 56km
Bài 9. Một ô tô đi từ A lúc 12 giờ 15 phút và đến B lúc 17 giờ 35 phút. Dọc đường ô tô nghỉ trong 1 giờ 5 phút . Hãy tính vận tốc của ô tô, biết quãng đường AB dài 170 km.
Bài 10. Một người đi từ nhà ra tỉnh. Lúc đầu người đó phải đi bộ một đoạn đường núi dài 15km, sau đó đi xe đò hết 2 giờ 30 phút thì tới nơi. Tính vận tốc của xe đò, biết quãng đường người đó đi từ nhà tới tỉnh dài 105 km.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bài 8. Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 8 giờ. Dọc đường ô tô nghỉ mất 20 phút. Tính vận tốc của ô tố biết AB dài 56km B”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 8:
    Thời gian ôtô đi từ A đến B đi là:
    8h – 6h30p – 20p = 1h10p = 7/6h
    Vận tốc của ô tô là:
        56 : 7/6 = 48 (km/h)
                Đáp số: 40km/h
  Bài 9:
  Thời gian ô tô đi từ A đến B là:
  17h35p  – 12h15p – 1h5p = 4h15p = 4,25h
  Vận tốc của ô tô là:
      170 : 4,25 = 40 (km/h)
                  Đáp số: 40km/h
  Bài 10:
      Đổi: 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
  Quãng đường người đó đi xe đò là:
        105 – 15 = 90 (km)
  Vận tốc của xe đó là:
       90 : 2,5 = 36 (km/h)
                 Đáp số: 36km/h  
  #Q010909

  Trả lời

Viết một bình luận