Toán Lớp 6: cho hình thang abcd cân có ab=5cm,bc=4cm,cd=10cm .chu vi hình thang là?

Toán Lớp 6: cho hình thang abcd cân có ab=5cm,bc=4cm,cd=10cm .chu vi hình thang là?

TRẢ LỜI

Viết một bình luận