Toán Lớp 7: Vẽ đồ thị của hàm số y=f(x)=3x Tính f(0);f(-1);f(2) (Mn giúp mik nhé. Hứa 5*+ctrlhn)

Toán Lớp 7: Vẽ đồ thị của hàm số y=f(x)=3x
Tính f(0);f(-1);f(2)
(Mn giúp mik nhé. Hứa 5*+ctrlhn)

TRẢ LỜI

 1. Thay f(0) vào biểu thức ta được :
  y=3x
  y=3.0
  y=0
                                                       
  Thay f(-1) vào biểu thức ta được :
  y=3x
  y=3.(-1)
  y=-3
                                                      
  Thay f(2) vào biểu thức ta được :
  y=3x
  y=3.2
  y=6

  Trả lời

Viết một bình luận