Toán Lớp 9: Tìm tất cả các gt thực của m để đường thẳng y=(m²-3)x+2m -3 song song với đường thẳng y=x+1

Toán Lớp 9: Tìm tất cả các gt thực của m để đường thẳng y=(m²-3)x+2m -3 song song với đường thẳng y=x+1

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Để đường thẳng y=(m²-3)x+2m -3 //// y=x+1
  => {(m^2-3 = 1),(2m – 3 \ne 1):}<=>{(m^2 = 4),(2m \ne 4):}<=>{(m = +- 2),(m \ne 2):} <=> m = -2
  Vậy với m = -2 thì hai đường thẳng trên song song.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. $\text{- Để hai đường thẳng này song song nhau:}$
       $\left\{\begin{array}{l}a=a’\\b≠b’\end{array}\right.$
  ⇔ $\left\{\begin{array}{l}m^2-3=1\\2m-3≠1\end{array}\right.$
  ⇔ $\left\{\begin{array}{l}m^2=4\\2m≠4\end{array}\right.$
  ⇔ $\left\{\begin{array}{l}m=±2\\m≠2\end{array}\right.$
  ⇔ $x=2$
  $\text{- Vậy hai đường thẳng này song song với nhau khi $m=2$.}$

  Trả lời

Viết một bình luận