Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Câu 5: Để vẽ một tam giác MNP đều có cạnh bằng 4 cm. Bạn Mai đã vẽ theo các bước như sau: Bước 1: Dùng thước vẽ đoạn MN = 4cm. Bước 2:

Toán Lớp 6: Câu 5:
Để vẽ một tam giác MNP đều có cạnh bằng 4 cm. Bạn Mai đã vẽ theo các bước như sau:
Bước 1: Dùng thước vẽ đoạn MN = 4cm.
Bước 2: Lấy M làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có đường kính 4cm.
Bước 3: Lấy N làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính 4cm. Gọi P là giao điểm
của hai phần đường tròn vừa vẽ.
Bước 4: Dùng thước vẽ các đoạn thẳng MP, NP.
Hỏi các bước vẽ của Mai đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?

Comments ( 1 )

 1. Cách vẽ khác
   
  Dùng thước đo 
  Vẽ tam giác đều MNP có cạnh 4cm theo hướng dẫn sau:
  Bước 1. Vẽ đoạn thẳng MN = 4 cm.
  Bước 2. Dùng ê ke có góc   vẽ góc NMx bằng  .
  Bước 3. Vẽ góc MNy bằng  . Ta thấy Mx và Ny cắt nhau tại P, ta được tam giác đều MNP.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Giang