Toán Lớp 6: Câu 2: Viết tập hợp C các chữ cái có trong từ “ THĂNG LONG“ , bằng cách liệt kê các phần tử

Toán Lớp 6: Câu 2: Viết tập hợp C các chữ cái có trong từ THĂNG LONG , bằng cách liệt kê các phần tử

TRẢ LỜI

 1. – Các chữ cái ở từ THĂNG LONG là : T , H , Ă , N , G , L , O , N , G
  ⇒ C = { T ; H ; Ă ; N ; G ; L ; O }
  ** Khi liệt kê phần tử của tập hợp , các phần tử không được lặp lại .  

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 2: Viết tập hợp C các chữ cái có trong từ THĂNG LONG , bằng cách liệt kê các phần tử.
  Bài làm:
  C={T,H,Ă,N,G,L,O}
  Phương pháp liệt kê.

  Trả lời

Viết một bình luận