Toán Lớp 8: X phần xy-y^2 +2x-y phần xy-x^2 Rút gọn phân thức nha mn Giải giúp ạ

By Chi

Toán Lớp 8: X phần xy-y^2 +2x-y phần xy-x^2
Rút gọn phân thức nha mn
Giải giúp ạ
Viết một bình luận