Toán Lớp 8: X phần xy-y^2 +2x-y phần xy-x^2 Rút gọn phân thức nha mn Giải giúp ạ

Toán Lớp 8: X phần xy-y^2 +2x-y phần xy-x^2
Rút gọn phân thức nha mn
Giải giúp ạ

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  x/(xy-y^2)+(2x-y)/(xy-x^2)    (x \ne 0; y \ne 0; x \ne y)
  =x/(xy-y^2)-(2x-y)/(x^(2)-xy)
  =x/[y(x-y)]-(2x-y)/[x(x-y)]
  =(x.x)/[xy(x-y)]-[y(2x-y)]/[xy(x-y)]
  =(x^(2)-2xy+y^2)/[xy(x-y)]
  =(x-y)^2/[xy(x-y)]
  =(x-y)/(xy)

  Trả lời

Viết một bình luận