Toán Lớp 6: Câu 2: Giá trị của tổng M=1+3+5+7…+97+99 là: A. 5050. B. 2500. C. 5000. D. 2450.

Toán Lớp 6: Câu 2: Giá trị của tổng M=1+3+5+7…+97+99 là:
A. 5050. B. 2500. C. 5000. D. 2450.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Câu 2: Giá trị của tổng M=1+3+5+7…+97+99 là: A. 5050. B. 2500. C. 5000. D. 2450.”

 1. Giải đáp:
  B.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  M có $(99-1):2+1=50$ số.
  $M=1+3+5+7\ +\,.\!.\!.+\ 97+99$
  $\Rightarrow M=(1+99)+(3+97)+(5+95)\ +\,.\!.\!.$ 
  $\Rightarrow M=100+100+100\ +\,.\!.\!.$ (có $50:2=25$ số).
  $\Rightarrow M=100.25$
  $\Rightarrow M=2500$.
  Vậy ta chọn B.

  Trả lời

Viết một bình luận