Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đg cao AH. Từ H kể HF vuông góc với AC, HE vuông góc vs AB( F thuộc AC, E thuộc AB) a, Tứ giác AEHF là hì

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đg cao AH. Từ H kể HF vuông góc với AC, HE vuông góc vs AB( F thuộc AC, E thuộc AB)
a, Tứ giác AEHF là hình gì
b, Chứng minh AE.AB=AF.AC
Giúp mik, đg rất cần ạ????

Comments ( 1 )

 1. a) tứ giác AEHF có: hat{AEH}= hat{EAF}= hat{AFH}= 90^o
  text{⇒ AEHF là hình chữ nhật}
  b) áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao ta có:
  text{AH²= AE. AB}
  text{AH²= AF. AC}
  text{⇒ AE. AB= AF. AC}
  ???? @ɷįᵰƫ ????

  toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-dg-cao-ah-tu-h-ke-hf-vuong-goc-voi-ac-he-vuong-goc-vs-ab

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tùy Linh