Toán Lớp 7: Bài 1. Cho ABC vuông tại A có AB < AC. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Trên BC lấy BE = BA. Chứng minh rằng: a)  ABD = EBD. b)

Toán Lớp 7: Bài 1. Cho ABC vuông tại A có AB < AC. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Trên BC lấy BE = BA. Chứng minh rằng: a)  ABD = EBD. b) DE vuông góc với BC. c) BD là đường trung trực của AE. Giúp mik câu C vớii

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Bài 1. Cho ABC vuông tại A có AB < AC. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Trên BC lấy BE = BA. Chứng minh rằng: a)  ABD = EBD. b)”

 1. a,Xét ∆ABD và∆EBD,ta có

  BE=BA(gt)

  ABD=EBD

  BD.chung

  (Do BD là tia phân giác góc B)

  =>∆ABD=∆EBD(c.g.c)(đpcm)

  =>AD=ED

  b, Vì ∆ABD=∆EBD

  =>BAD=BED=90°

  =>DE//BC

  Ta có AH vuông góc BC

  DE vuông góc BC

  =>AH//DE(đpcm)

  c,Đó AH//DE (đpcm)

  =>AH//DK.

  Mà AH=DK.

  =>AHKD là HBH=>2 đường thẳng chéo HD và AK.

  Cắt nhau tại trung điểm M.

  =>A,M,K thẳng hàng

Viết một bình luận