Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Các bạn ơi, muốn tính diện tích tam giác đều thì làm thế nào vậy??

Toán Lớp 6: Các bạn ơi, muốn tính diện tích tam giác đều thì làm thế nào vậy??

Comments ( 2 )

  1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
    Công thức: Muốn tính diện tích của 1 hình tam giác đầu ta lấy đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2.
    Quy tắc: S tam giác = $\text{$\dfrac{a \times h}{2}$}$
     

  2. Muốn tính diện tích tam giác đều:
    Đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi