Toán Lớp 6: Các bạn ơi, muốn tính diện tích tam giác đều thì làm thế nào vậy??

Toán Lớp 6: Các bạn ơi, muốn tính diện tích tam giác đều thì làm thế nào vậy??

TRẢ LỜI

  1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
    Công thức: Muốn tính diện tích của 1 hình tam giác đầu ta lấy đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2.
    Quy tắc: S tam giác = $\text{$\dfrac{a \times h}{2}$}$
     

    Trả lời

Viết một bình luận