Toán Lớp 6: Các bạn ơi, muốn tính diện tích tam giác đều thì làm thế nào vậy??

By Chi

Toán Lớp 6: Các bạn ơi, muốn tính diện tích tam giác đều thì làm thế nào vậy??
Viết một bình luận