Toán Lớp 8: ĐIỂM ĐỐI XỨNG LÀ GÌ VẬY MN VẼ GIÚP MÌNH ĐI HỌC RỒI NHƯNG QUÊN :(

Toán Lớp 8: ĐIỂM ĐỐI XỨNG LÀ GÌ VẬY MN VẼ GIÚP MÌNH ĐI
HỌC RỒI NHƯNG QUÊN 🙁

TRẢ LỜI

 1. Gửi bạn:
  $1$. Hai điểm gọi là đối xứng nhau qua đường thẳng $a$ nếu $a$ là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó. Hình $1$
   $2$. Hai điểm gọi là đối xứng nhau với nhau qua $I$ nếu $I$ là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó. Hình $2$

  toan-lop-8-diem-doi-ung-la-gi-vay-mn-ve-giup-minh-di-hoc-roi-nhung-quen

  Trả lời
 2. – Hai điểm được gọi là đối xứng với nhau khi hai điểm đó có một đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó . 
  – Ví dụ : trong hình vuông ABCD có hai điểm đối xứng là điểm A và điểm C khi đoạn thẳng BD vuông góc và đi qua trung điểm của AC ( tính chất ) .

  Trả lời

Viết một bình luận