Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: ĐIỂM ĐỐI XỨNG LÀ GÌ VẬY MN VẼ GIÚP MÌNH ĐI HỌC RỒI NHƯNG QUÊN :(

Toán Lớp 8: ĐIỂM ĐỐI XỨNG LÀ GÌ VẬY MN VẼ GIÚP MÌNH ĐI
HỌC RỒI NHƯNG QUÊN 🙁

Comments ( 2 )

  1. – Hai điểm được gọi là đối xứng với nhau khi hai điểm đó có một đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó . 
    – Ví dụ : trong hình vuông ABCD có hai điểm đối xứng là điểm A và điểm C khi đoạn thẳng BD vuông góc và đi qua trung điểm của AC ( tính chất ) .

  2. Gửi bạn:
    $1$. Hai điểm gọi là đối xứng nhau qua đường thẳng $a$ nếu $a$ là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó. Hình $1$
     $2$. Hai điểm gọi là đối xứng nhau với nhau qua $I$ nếu $I$ là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó. Hình $2$

    toan-lop-8-diem-doi-ung-la-gi-vay-mn-ve-giup-minh-di-hoc-roi-nhung-quen

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )