Toán Lớp 6: Bài 5: Một nhóm thiện nguyện đã quyên góp được 336 áo phao, 204 thùng nước suối, 714 gói lương khô để ủng hộ cho các gia đình trong vù

Toán Lớp 6: Bài 5: Một nhóm thiện nguyện đã quyên góp được 336 áo phao, 204 thùng nước suối, 714 gói lương khô để ủng hộ cho các gia đình trong vùng lũ lụt. Nhóm muốn chia đều số áo phao, nước suối và lương khô để mỗi hộ gia đình đều nhận được như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất cho bao nhiêu hộ gia đình? Tính số áo phao, thùng nước suối và lương khô mà mỗi hộ gia đình nhận được.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   gọi số áo phao, nước suối và lương khô được chia đều cho mỗi hộ gia đình là : a 
  theo bài ra ta có : 
  336 chia hết cho a 
  204 chia hết cho a
  714 chia hết cho a
  ⇒ a ∈ ƯCLN ( 336 ; 204 ; 714 ) 
  ta có : 
  336 = 2^5 . 3 . 7 
  204 = 2^2 . 17 . 3 
  714 = 2. 3 . 7 . 17 
  ⇒ ƯCLN ( 336 ; 204 ; 714 ) = 2 . 3 = 6 
  vậy có thể chia được cho 6 gia đình 
  mỗi gia đình có : 
  336 : 6 = 56 ( áo phao ) 
  204 : 6 = 34 ( thùng nước suối )
  714 : 6 = 119 ( gói lương )  

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số hộ gia đình có thể chia được nhiều nhất là x
  Có: 336 \vdots x, 204 \vdots x, 714 \vdots x 
  = > x ∈ ƯC(336,204,714)
  Mà x lớn nhất
  = > x ∈ ƯCLN(336,204,714)
  336 = 2^4 . 3 . 7
  204 = 2^2 . 3 . 17
  714 = 2 . 3 . 7 . 17
  = > ƯCLN(336,204,714) = 2 . 3 = 6
  = > x = 6
  Số áo phao mỗi hộ nhận được là:
  336 : 6 = 56 áo phao
  Số thùng nước suối mỗi hộ nhận được là:
  204 : 6 = 34 thùng nước suối 
  Số lương khô mỗi hộ nhận được là:
  714 : 6 = 119 lương khô

  Trả lời

Viết một bình luận