Toán Lớp 6: bài 1: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oz và Oy sao cho xoz=75;xoy=150 a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn

By Quỳnh

Toán Lớp 6: bài 1: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oz và Oy sao cho xoz=75;xoy=150
a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính zoy .So sánh xoz với zoy .
c) Tia Oz có phải là tia phân giác của xoy không? Vì sao?
Viết một bình luận