Toán Lớp 6: bài 1: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oz và Oy sao cho xoz=75;xoy=150 a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn

Toán Lớp 6: bài 1: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oz và Oy sao cho xoz=75;xoy=150
a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính zoy .So sánh xoz với zoy .
c) Tia Oz có phải là tia phân giác của xoy không? Vì sao?

TRẢ LỜI

 1. a) trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox , vì \hat{xOz} < \hat{xOy} ( 75^o < 150^o) nên tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy(1)
  b) Vì tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy
  nên \hat{xOz} + \hat{zOy}= \hat{xOy}
      75^o            + \hat{zOy}= 150^o
                                \hat{zOy}= 150^o – 75^o
                                \hat{zOy}= 75^o
  Vì \hat{zOy}= 75^o và \hat{xOz}  = 75^o mà 75^o = 75^o nên \hat{zOy} = \hat{xOz} (2)
  c) Vì tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy (1) và \hat{zOy} = \hat{xOz} (2) nên tia Oz là tia phân giác của \hat{xOy}

  toan-lop-6-bai-1-tren-cung-mot-nua-mat-phang-co-bo-chua-tia-o-ve-hai-tia-oz-va-oy-sao-cho-oz-75

  Trả lời

Viết một bình luận