Toán Lớp 6: BÀi 3 : Tính hợp lí –[-171 + (171 + 23) –[172 –(38 + 172)]–49

Toán Lớp 6: BÀi 3 : Tính hợp lí
–[-171 + (171 + 23) –[172 –(38 + 172)]–49

0 bình luận về “Toán Lớp 6: BÀi 3 : Tính hợp lí –[-171 + (171 + 23) –[172 –(38 + 172)]–49”

Viết một bình luận