Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 12. Trường THCS Dịch Vọng Hậu tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, số hàng quyên góp được đóng thành các túi như nhau. Nếu xếp

Toán Lớp 6: Bài 12. Trường THCS Dịch Vọng Hậu tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, số hàng quyên góp được đóng thành các túi như nhau. Nếu xếp số túi này vào các thùng chứa 18 túi hay 24 túi hoặc 28 túi đều vừa đủ, không thừa túi nào. Tính số túi hàng mà trường ta đã quyên góp được, biết số túi này trong khoảng từ 1400 đến 1600 túi.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  1512 túi
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số túi hàng mà trường đã quyên góp là x (x ∈ N*)
  Nếu xếp túi này vào các thùng chứa 18 túi hay 24 túi hoặc 28 túi đều vừa đủ, không thừa túi nào 
  ⇒ x ∈ BC(18; 24; 28)
  Ta có:
  18 = 2.3²
  24 = 2³.3
  28 = 2².7
  BCNN(18; 24; 28) = 2³.3².7 = 504
  BC(18; 24; 28) = {0; 504; 1008; 1512; 2016; … }
  Mà 1400 < x < 1600 ⇒ x = 1512
  Vậy trường đó quyên góp được 1512 túi

 2. Giải
  Gọi số túi hàng mà Trường THCS quyên góp là x ( túi )
  ( x ∈ N*)
  Theo bài ta có: x ⋮ 18, x ⋮ 24, x ⋮ 28 và 1400 ≤ x ≤ 1600
  Ta có: 18 = 2 . 3²
  24 = 2³ . 3
  28 = 2² . 7
  BCNN (18,24,28) = 2³ . 3² . 7 = 72
  BC (18,24,28) = B(72) = {0, 504, 1008, 1512,…} Do đó : x ∈ BC (18,24,28) và 1400 ≤ x ≤ 1600
  nên x = 1512 Vậy số túi hàng mà Trường THCS quyên góp là 1512
  Chúc bạn học tốt !

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )