Toán Lớp 5: một thư viện có 240 quyển truyện thiếu nhi,chiếm 25% số sách thư viện còn lại là sách tham khảo chiếm 45% số sách thư viện còn lại là

Toán Lớp 5: một thư viện có 240 quyển truyện thiếu nhi,chiếm 25% số sách thư viện còn lại là sách tham khảo chiếm 45% số sách thư viện còn lại là báo.hỏi thư viện có bao nhiêu quyển sách và mỗi loại sách có bao nhiêu quyển

TRẢ LỜI

 1. Số sách tham khảo là:
  240×25%=60 (quyển)
  Số sách thư viện là:
  240×45%=108(quyển)
  Số sách báo là:
  240-60-108=72(quyển)
                    Đáp số: sách tham khảo: 60 quyển
                                 sách thư viện:108 quyển
                                 báo: 72 quyển
  CHO MIK XIN HAY NHẤT Ạ

  Trả lời

Viết một bình luận