Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AC, trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Gọi M, N lần

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AC, trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BE và CD.
Chứng minh ba điểm M, A, N thẳng hàng.
Làm giúp mik với.Mình đang cần gấp.

Comments ( 1 )

  1. Cho mình gửi bài ạ mong bạn vote 5sao giúp mình với nha
    toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-tren-tia-doi-cua-tia-ab-lay-diem-d-sao-cho-ad-ac-tren-tia-doi-cua-ti

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tâm