Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho ABC có AB = AC. Vẽ AD là phân giác góc A (D thuộc BC) a) Chứng minh ABD = ACD. Từ đó suy ra AD vuông góc với BC. b) Trên tia đối

Toán Lớp 7: Cho ABC có AB = AC. Vẽ AD là phân giác góc A (D thuộc BC)
a) Chứng minh ABD = ACD. Từ đó suy ra AD vuông góc với BC.
b) Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho CE = CA. Vẽ EF vuông góc với BC (F thuộc đường thẳng BC). Chứng minh AF // DE.

Comments ( 1 )

  1. Mong bạn vote 5sao và tim giúp mình bài dài và ít điểm quá ít người làm lắm

    toan-lop-7-cho-abc-co-ab-ac-ve-ad-la-phan-giac-goc-a-d-thuoc-bc-a-chung-minh-abd-acd-tu-do-suy-r

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Quỳnh