Toán Lớp 7: Cho ABC có AB = AC. Vẽ AD là phân giác góc A (D thuộc BC) a) Chứng minh ABD = ACD. Từ đó suy ra AD vuông góc với BC. b) Trên tia đối

Toán Lớp 7: Cho ABC có AB = AC. Vẽ AD là phân giác góc A (D thuộc BC)
a) Chứng minh ABD = ACD. Từ đó suy ra AD vuông góc với BC.
b) Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho CE = CA. Vẽ EF vuông góc với BC (F thuộc đường thẳng BC). Chứng minh AF // DE.

TRẢ LỜI

Viết một bình luận