Toán Lớp 4: Việt và Nam có tất cả 89 con tem. Nếu Việt cho Nam 5 con tem thì Việt ít hơn Nam 3 con tem. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu con tem?

Toán Lớp 4: Việt và Nam có tất cả 89 con tem. Nếu Việt cho Nam 5 con tem thì Việt ít hơn Nam 3 con tem. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu con tem?

TRẢ LỜI

 1. Nếu Việt cho Nam 5 con tem thì tổng số tem của Việt và Nam không thay đổi.
  Số tem của Việt lúc đầu là:
       (89 – 3) : 2 + 5 = 48 (con)
  Số tem của Nam lúc đầu là:
       89 – 48 = 41 (con)
                   Đáp số: Việt: 48 con tem
                                         41 con tem.
  #Black

  Trả lời
 2. Nếu Việt cho Nam 5 con tem thì tổng số tem của Việt và Nam không thay đổi.
  Số tem của Việt lúc đầu là:
                Nam: con tem
  xinhay nhất ạ 😀
   

  Trả lời

Viết một bình luận