Toán Lớp 6: Bài 1 a,Tìm 4 số xy để 45xy chai hết cho 2,5 và 3 b,Tìm 4 số a để 43a2 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 c,Tìm x để (495+32a)c

Toán Lớp 6: Bài 1
a,Tìm 4 số xy để 45xy chai hết cho 2,5 và 3
b,Tìm 4 số a để 43a2 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9
c,Tìm x để (495+32a)chia hết cho 9

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, bốn số đó là: 4500;4530;4560;4590.
  b, Bốn số đó là: 4302;4332;4362(câu này đáp án đúng chỉ có ba số thôi nha)
  c, a=4 (495+324)Chia hết được cho 9

  Trả lời

Viết một bình luận