Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một người bỏ ra 450 000 đồng tiền vốn để mua một cây quạt.người đó đã bán cây quạt với giá 486 000 đồng. Hỏi người đó lãi bao nhiêu phầ

Toán Lớp 5: Một người bỏ ra 450 000 đồng tiền vốn để mua một cây quạt.người đó đã bán cây quạt với giá 486 000 đồng. Hỏi người đó lãi bao nhiêu phần trăm tiền vốn

Comments ( 2 )

 1. Số tiền mà người đó lãi là:
  486000 – 450000 = 36000 (đồng)
  Người đó lãi số phần trăm là:
  36000 : 450000 = 0,08 xx 100% = 8%
  Đáp số: 8%

 2. $Số$ $tiền$ $mà$ $người$ $đó$ $lãi$ $là$ $:$
  $Người$ $đó$ $lãi$ $số$ $phần$ $trăm$ $là$ $:$
                                                              $Đáp$ $số$ $:$ $

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kỳ Anh