Toán Lớp 6: a)15 – (4 – x) = 6 b)- 30 + (25 – x) = – 1

Toán Lớp 6: a)15 – (4 – x) = 6
b)- 30 + (25 – x) = – 1

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  a, -5
  b, -4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, 15 – (4 – x) = 6
  => 4 – x = 15 – 6
  => 4 – x = 9
  => x = 4-9
  => x = -5
  Vậy x = -5
  b, -30 + (25 – x) = -1
  => 25 – x = -1 + 30
  => 25 – x = 29
  => x = 25 – 29
  => x = -4
  Vậy x = -4

  Trả lời
 2. a) 15 – ( 4 – x ) = 6
  ⇒ 4 – x = 15 – 6
  ⇒ 4 – x = 9
  ⇒ x = 4 – 9
  ⇒ x = – 5
  Vậy , x = – 5 .
  b) – 30 + ( 25 – x ) = – 1
  ⇒ 25 – x = – 1 – ( – 30 )
  ⇒ 25 – x = 29
  ⇒ x = 25 – 29
  ⇒ x = – 4
  Vậy , x = – 4 .

  Trả lời

Viết một bình luận