Toán Lớp 6: x ( x – 1 ) = 0 giúp mình làm câu này với

Toán Lớp 6: x ( x – 1 ) = 0
giúp mình làm câu này với

TRẢ LỜI

Viết một bình luận